Førerkortkrav for lett motorsykkel
Denne klassen gjelder føring av lett motorsykkel med eller uten sidevogn. Slagvolum for lett motorsykkel er høyst 125 ccm, effekt på høyst 11 kW og forholdet mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg.

Klasse A1 (lett motorsykkel)

Minstealder for klasse A1 er 16 år.

Klasse A1 gir førerrettighet også for:

  • moped
  • snøscooter med eller uten tilhengerslede hvis førerkortet er utstedt før 1. juli 2006
  • trehjuls motorsykkel med effekt på høyst 15 kW
  • såkalt "mopedbil". For mopedbil med egenvekt over 150 kg må fører ha fylt 18 år.

Ved utskiftning videreføres rettighetene med påføring av klasse AM og eventuelt S.
For krav til opplæring og prøve, se sidene om føreropplæring.

Rett til å føre moped via erverv av klasse A1
Klasse A1 som førerkortklasse ble innført 1. januar 1997. På den tid var moped fritatt fra førerkortplikten, men fra fylte 16 til fylte 20 år, måtte fører ta obligatorisk opplæring og få utstedt mopedførerbevis.

Fra 1. mars 2003 gav erverv av klasse A1 samtidig rett til å kjøre alle typer moped, men fører måtte ha fylt 18 år for kjøring av 3-hjuls eller 4-hjuls moped.

Fra 1. mars 2004 gav klasse A1 fortsatt rett til å kjøre alle typer moped, men fører måtte ha fylt 18 år hvis 3-hjuls eller 4-hjuls moped hadde egenvekt over 150 kg.

Fra 19. januar 2013 gir klasse A1 fortsatt rett til å kjøre alle typer moped, men fører må ha fylt 18 år hvis 3-hjuls eller 4-hjuls moped har egenvekt over 150 kg.

I perioden 11. august til 5. desember 2013 lå det dessverre feil informasjon på denne nettsiden om alderskravet for mopedbil.
Det sto da at førerrett i førerkortklasse A1 ga mulighet for å kjøre tre- og firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes drift ved eldrift) over 150 kg. Alderskravet for A1 er 16 år, og det kunne derfor oppfattes som om at 16-åringer kan kjøre tre- og firehjuls moped over 150 kg.

Alderskravet er, og har alltid vært, 18 år for disse kjøretøyene.

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern